Danh sách trường Đại học cho sinh viên nghỉ học- một trường nghỉ đến tháng 4

Danh sách trường Đại học cho sinh viên nghỉ học- một trường nghỉ đến tháng 4

Danh sách trường Đại học cho sinh viên nghỉ học- một trường nghỉ đến tháng 4
 17 Tháng 02 2020 3141 Đăng bởi 123TaDi

Danh sách trường Đại học cho sinh viên nghỉ học- một trường nghỉ đến tháng 4

Tính đến sáng nay ngày 17/2/2020, đã có khoảng 50 trường Đại học quyết định cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Hầu hết các em nghỉ đến cuối tháng 2. Bên cạnh đó, có một trường nhằm đảo bảo an toàn hơn cho học sinh-sinh viên đã cho học sinh nghỉ đến đầu tháng 4 mới đi học lại.

Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt, TP.HCM kéo dài thời gian nghỉ học đến tháng 4

định về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên của trường. Công văn quyết định về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên của trường.

Thạc sĩ Trần Thành Đức, hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt, TP.HCM đã ký quyết định về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên của trường. Cụ thể như sau, căn cứ theo quyết định Công văn số 544/UBND-VX ngày 14/2/2020 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho học sinh, sinh viên và học viên do dịch Covid-19 đến hết tháng 02/2020. Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên và học viên được nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 31/03/2020 để phòng tránh dịch Covid-19. Ngày 01/04/2020 học sinh sinh viên sẽ đi học lại theo kế hoạch học tập của Nhà trường. Trong thời gian này, cán bộ, nhân viên, giáo viên chủ động thực hiện phòng chống dịch tại nơi làm việc. Và thông qua các phương tiện thông tin hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên tổ chức học tập trực tuyến, từ xa, qua mạng xã hội trong thời gian nghỉ.

Danh sách gần 50 trường Đại học cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Thông tin trước đó, nhiều trường học đã cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020. Danh sách cụ thể các trường cho học sinh tạm thời nghỉ học như sau:
 • Trường Đại học Quốc gia Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.
 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Học sinh tạm thời nghỉ đến ngày 24/2/2020 sinh viên tiếp tục việc học.
 • Trường Đại học Công nghệ Miền Đông: Sinh viên các hệ đào tạo được tạm thời nghỉ học từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 23/2/20202. Nhà trường sẽ thông báo, và bố trí lịch học bù cho các em sau
 • Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM: Sinh viên nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết ngày 23/2.
 • Trường Học viện Chính sách và Phát triển: Tất cả các lớp học sẽ thực hiện học theo hình thức trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến Learning Management System (LMS), Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 23/2/2020
 • Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM: Toàn thể sinh viên và học viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/2/2020. Nhà trường sẽ thông báo sau nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp.
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 28/2/2020.
 • Trường Đại học Thái Nguyên: Sinh viên tất cả các trường ĐH, CĐ thành viên của ĐH Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 1/3/2020. Các trường đại học này bao gồm: Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Y dược, Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông và Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật.
 • Trường Đại học Luật TP.HCM: Lịch học của trường được lùi lại thêm 2 tuần nữa. Sinh viên sẽ tiếp tục được nghỉ đến hết ngày 1/3/2020.
 • Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM: Sinh viên, học viên các hệ đào tạo thuộc các trình độ đào tạo của trường sẽ không tham gia học tập trung tại trường đến hết ngày 1/3/2020.
 • Trường Đại học Tài chính – Marketing: Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên tiếp tục nghỉ dạy và học tập trung trên lớp từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020; Ngày 24/02/2020 Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên tiếp tục tập trung học tập bình thường theo thời khóa biểu đã công bố.
 • Trường Cao đẳng Cao Thắng: Sinh viên các lớp nghỉ học từ Thứ Hai (17/02/2020) đến hết Chủ Nhật (23/02/2020).
 • Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: Học viên, sinh viên sẽ không học tập trung tại Trường từ ngày 17/02/2020 đến ngày 07/03/2020. Nhà Trường sắp xếp cho học sinh, sinh viên học trực tuyến, có giảng viên hướng dẫn, có học liệu tự học, có diễn đàn trao đổi bài học.
 • Trường Đại học Mở TP.HCM: Sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020.
 • Trường Đại học Luật Hà Nội: Sinh viên, học viên nghỉ đến hết ngày 23/2/2020. Trường Học viện Kỹ thuật mật mã: Học viên, sinh viên thuộc các hệ đào tạo của Học viện tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/2/2020.
 • Trường Đại học Sư phạm Thể dục– Thể thao TP.HCM: Toàn thể học sinh, sinh viên Trường sẽ đi học lại từ ngày 24/02/2020.
 • Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại: Toàn thể sinh viên của Trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020.
 • Trường Đại học Trưng Vương: Toàn thể sinh viên tiếp của trường tục nghỉ học đến hết ngày 28/2/2020.
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Toàn thể sinh viên sẽ bắt đầu học kỳ II sau ngày 8/3/2020.
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Toàn thể học sinh, sinh viên được nghỉ từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020. Trong thời gian nghỉ trên tất cả các lớp học phần sẽ học theo hình thức Blended learning.
 • Trường Đại học Thương mại: Theo thông báo số 93/TB-ĐHTM ngày 13/2/2020 của trường Đại học Thương mại về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến. Trường sẽ tổ chức triển khai phương án giảng dạy và học tập trực tuyến trên phần mềm Trans từ ngày 17/2/2020.
 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Tất cả học viên cao học, sinh viên, học sinh (HSSV) tiếp tục tạm dừng học tại các cơ sở của Trường từ ngày 17/2 cho đến hết ngày 23/2.
 • Trường Học viện Tòa án: Học viên, sinh viên các hệ đào tạo của Học viện Tòa án tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020.
 • Trường Đại học Kinh tế TP.HCM: Thông báo ngày 14/2 của trường nêu rõ: Giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo thực hiện hình thức giảng dạy và học tập online từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020.
 • Trường Học viện Tài chính: Từ 17/2 trường tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến tập trung thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings  đối với hệ đại học văn bằng 2, đại học chính quy và liên thông đại học.
 • Trường Đại học Thủy lợi cũng đã thông báo điều chỉnh thời gian trở lại trường giảng dạy và học tập sau Tết Nguyên đán của giảng viên và sinh viên bắt đầu từ 24/2.
 • Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Dự kiến thời gian sinh viên quay lại trường là 24/2. Cán bộ và giảng viên của trường vẫn làm việc theo lịch công tác trước đó.
 • Trường Học viện nông nghiệp Việt Nam: Thời gian quay lại trường dự kiến là 24/2.
 • Trường Đại học Sư phạm Thể dục-Thể thao TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết 23/2.
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Sinh viên nghỉ đến hết 23/2.
 • Trường Đại học Quốc gia TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết 23/2. Trường rút lại thông báo yêu cầu sinh viên quay trở lại trường học tập vào ngày 17/2.
 • Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Chuyển các hoạt động dạy và học lý thuyết sang hình thức trực tuyến, không đến trường cho đến hết tháng 2.
 • Trường Đại học Công nghệ TP.HCM: Chuyển các hoạt động dạy và học lý thuyết sang hình thức trực tuyến, không đến trường cho đến hết tháng 2.
 • Trường ĐH Y dược TP.HCM: Chuyển các hoạt động dạy và học lý thuyết sang hình thức trực tuyến, không đến trường cho đến hết tháng 2.
 • Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Chuyển các hoạt động dạy và học lý thuyết sang hình thức trực tuyến, không đến trường cho đến hết tháng 2.
 • Trường ĐH Đà Nẵng: Sinh viên trong trường sẽ tiếp tục được nghỉ học thêm 1 tuần (đến hết ngày 23/2). Riêng đối với sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường. Trường đã rút lại thông báo yêu cầu sinh viên đi học lại từ ngày 17/2.
 • Trường ĐH  Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Chuyển các hoạt động dạy và học lý thuyết sang hình thức trực tuyến, không đến trường cho đến hết tháng 2.
 • Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Chuyển các hoạt động dạy và học lý thuyết sang hình thức trực tuyến, không đến trường cho đến hết tháng 2.
 • Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng: Sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành học tại trường tiếp tục nghỉ học đến 23/2.
 • Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội: Sinh viên nghỉ đến hết 23/2. Cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Cho sinh viên nghỉ học hết ngày 23/2.
 • Trường ĐH giao thông vận tải: Cho sinh viên nghỉ đến ngày 23/2, nhà trường sẽ cung cấp tài liệu cho sinh viên học trực tuyến.
 •  Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo sinh viên sẽ trở lại trường từ ngày 2/3.
 • Trường ĐH Sài Gòn: Cho sinh viên quay lại trường ngày 2/3.

Bài viết gợi ý:

Chia sẻ:
Bài viết liên quan
Trại Hè 2024 - Thách Thức Tư Duy Khai Phóng Tiềm Năng Cho Trẻ
 26 Tháng 03 2024

Hãy cùng VIETUP trải nghiệm Trại hè Song ngữ - Chương trình huấn luyện "Thách thức tư duy và khai phóng tiềm năng" tại...

Một số lưu ý cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
 03 Tháng 04 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trong...

Cách phục hồi hư tổn cho làn da cháy nắng
 21 Tháng 04 2024

Bị cháy nắng gây xạm, đen da, thậm chí làm bỏng rát, nám da. Tham khảo các cách phục hồi làn da cháy nắng đơn giản và...

Khám phá Viện Hải Dương Học Tại Nha Trang
 19 Tháng 03 2024

Viện Hải Dương Học Nha Trang là một địa điểm không thể bỏ qua, nơi mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị và kiến thức...

10 hang động đẹp nhất thế giới: Sơn Đoòng xếp thứ 6
 20 Tháng 03 2024

Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình, Việt Nam) được xếp hạng thứ 6 trong 10 hang động đẹp nhất thế giới, theo tạp chí du lịch...

Chính thức ngừng phát thanh tại sân bay Cam Ranh từ ngày 16-11
 17 Tháng 11 2020

Từ ngày 16-11, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) ngưng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga quốc...

© 2020 123tadi.comThiết kế và phát triển bới Sweetsoft JSC
server-notice