Tour Trung Quốc
TOUR DU LỊCH HỒ CHÍ MINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ 2020
 Mã tour: DLHCM-PHCT6N5D
 Ngày đi: 04 Tháng 05 2020 Số ngày: 6
 Nơi khởi hành: Sân bay Tân Sơn Nhất Giá: 13.990.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH HỒ CHÍ MINH - HOÀNG SƠN - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU 5N4Đ
 Mã tour: HCM-HS-TH-HC5N4D
 Ngày đi: 04 Tháng 05 2020 Số ngày: 5
 Nơi khởi hành: Sân bay Tân Sơn Nhất Giá: 8.990.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH HỒ CHÍ MINH - HOÀNG SƠN - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 6N5Đ
 Mã tour: HCM-HS-HC-TH6N5D
 Ngày đi: 04 Tháng 05 2020 Số ngày: 6
 Nơi khởi hành: Sân bay Tân Sơn Nhất Giá: 9.290.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH HỒ CHÍ MINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 4N3Đ
 Mã tour: HCM-PHCT4N3D
 Ngày đi: 04 Tháng 05 2020 Số ngày: 4
 Nơi khởi hành: Sân bay Tân Sơn Nhất Giá: 12.490.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH HỒ CHÍ MINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ
 Mã tour: HCM-PHCT5N4D
 Ngày đi: Hằng ngày Số ngày: 5
 Nơi khởi hành: Sân bay Tân Sơn Nhất Giá: 13.990.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR HỒ CHÍ MINH - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5N4Đ
 Mã tour: HCM-DB-DT-CH5N4D
 Ngày đi: Hằng ngày Số ngày: 5
 Nơi khởi hành: Sân bay Tân Sơn Nhất Giá: 9.990.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH HỒ CHÍ MINH - TRUNG QUỐC 6N5Đ
 Mã tour: HCM-TQ6N5D
 Ngày đi: Hằng ngày Số ngày: 6
 Nơi khởi hành: sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Giá: 15.490.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH HÀ NỘI- BẮC KINH- CỔ BẮC THỦY TRẤN (4N3Đ)
 Mã tour: HN-BK-CBTT4N3D
 Ngày đi: 01 Tháng 11 2023 Số ngày: 1
 Nơi khởi hành:  Giá: 12.490.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH HÀ NỘI- BẮC KINH- THƯỢNG HẢI (5N4Đ)
 Mã tour: HN-BK-TH5N4D
 Ngày đi: 01 Tháng 11 2023 Số ngày: 1
 Nơi khởi hành:  Giá: 15.400.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC ( 6N5Đ)
 Mã tour: DLTQ6N5D
 Ngày đi: 01 Tháng 11 2023 Số ngày: 1
 Nơi khởi hành:  Giá: 12.090.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC (5N4Đ)
 Mã tour: DLTQ5N4D
 Ngày đi: 01 Tháng 11 2023 Số ngày: 1
 Nơi khởi hành:  Giá: 11.190.000 VNĐ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC
 Mã tour: DLTQ
 Ngày đi: 26 Tháng 10 2023 Số ngày: 1
 Nơi khởi hành:  Giá: 11.490.000 VNĐ
Đặt tour
Tìm kiếm
 Tìm kiếm
banner
banner
banner
BAV
Hội An Lamp
Trà Chanh Bụi Phố
Trường Sinh Group
banner
Bia Sư Tử Trắng
© 2020 123tadi.comThiết kế và phát triển bới Sweetsoft JSC
server-notice